Μεγάλη η τιμή να αποτελούμε εκπαιδευτές στο παρακάτω διακρατικό πρόγραμμα.

Τέσσερα στελέχη μας θα δώσουν το παρόν με ομιλίες και παρουσιάσεις.

Πρόκειται για ένα διακρατικό πρόγραμμα που υλοποιείται στα πλαίσια του Erasmus+ για την αγροτική διαβίωση στις τοπικές κοινότητες.