Η παρουσία μας στην εκδήλωση εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου Έβρου.

Το Επιμελητήριο Έβρου ιδρύθηκε το 1921 με το Βασιλικό Διάταγμα 5/10/1921 (Φ.Ε.Κ. 192/1921) και είχε την επωνυμία: «Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Δεδεαγάτς Θράκης».
Το Επιμελητήριο Έβρου τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και αποτελεί μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ως εκ τούτου αποτελεί τον απαραίτητο και αναπόσπαστο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην εκάστοτε κρατική εξουσία και στις επιχειρήσεις-μέλη του Νομού, χωρίς ωστόσο να ασκεί συνδικαλιστική δράση. Περιλαμβάνει πέντε τμήματα: Εξαγωγικό, Μεταποίησης, Εμπορικό, Υπηρεσιών και Τουριστικό. Ο αριθμός των ενεργών μέχρι σήμερα μελών του πλησιάζει τις 8.300.